Ứng tuyển

Vị trí ứng tuyển:* Mức lương mong muốn:
Chọn ca làm việc mong muốn:

ĐÍNH KÈM

Hồ sơ cá nhân (nếu có) (.doc hoặc .pdf)
Hình ảnh (.jpg hoặc .png)*

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ tên ứng viên:* Ngày sinh:* CMND * Địa chỉ hiện tại:* Địa chỉ email*: Điện thoại di động:*
Giới tính:* Nam Nữ Nơi sinh:* Tình trạng hôn nhân:* Đã kết hônĐộc thân Chiều cao: Cân nặng:

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Bạn đã có kinh nghiệm làm việc đối với vị trí ứng tuyển trước đây chưa? Chưa có kinh nghiệm Đã có kinh nghiệm Bạn vẫn còn đang đi học và kiếm việc làm thêm để tăng kinh nghiệm và thu nhập? Vẫn còn đang học. Không, Tôi muốn có việc làm ổn định.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Hệ: Trường:* Ngành:*
Chứng chỉ khác (nếu có):

*Lưu ý: Hồ sơ photo không cần công chứng, chỉ nhận hồ sơ công chứng khi vào làm việc chính thức.
*Những mục có dấu * là bắt buộc nhập, không được để trống.